Tag: Quán quân bộ môn Phun xăm Tản bột – Phương Cao: Sẽ cống hiến vì ngành làm đẹp Việt Nam